Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проект „Малките общини срещу евроскептицизма”

#slideshow-3057

Доклад на Проект „Малките общини срещу евроскептицизма” – дейности и резултати

Проектът „Малките общини срещу евроскептицизма” бе успешно завършен, който бе проведен от Местна инициативна група „Пригорие-Загоре” в партньорства с 15 организации от 9 европейски страни, в които взе участие и Община Камено.

Проектът започна с изпълнение на 1 септември 2017 г. Основната му цел е да разбере и да обсъди евроскептицизма и негативните нагласи на хората на тема Европейски съюз. Шест събития бяха организирани в продължение на 19 месеца, от които 4 бяха публични дебати за евроскептицизма. По време на дебата гражданите обмениха своя опит и мнения относно Европейския съюз, политиките и законите и бъдещето на Европа. Те представиха добри и лоши аспекти на ЕС и идеи за подобряване на политиката.

Първото събитие се проведе в Хърватска на 11 и 12 ноември 2017 г. На конференцията присъстваха представители на местните власти, граждани и други гости.

Второто събитие се проведе в Португалия на 28 февруари и 1 март 2018 година. От общия брой участници, повечето от тях бяха от Португалия. На това събитие бе проведено първото разискване с гражданите и обменен опит относно евроскептицизма. С гост-лекторите измислихме фактори, които влияят върху развитието на евроскептицизма и принципите на някои недостатъци на ЕС.

Третото събитие се проведе в Румъния на 6 и 7 юни 2018 година. Вторият кръг от дебати продължи с обсъждане на факторите, засягащи евроскептицизма. Освен гост-лекторите се спомена и положителната страна на членството в ЕС. Това събитие включваше най-голям брой млади хора, които прекарват ценни проекти в местната общност.

 

Четвъртото събитие се проведе в Македония на 19 и 20 септември 2018 година. Третият кръг от дебати беше съсредоточен върху страни извън ЕС (Сърбия и Македония). Семинарите и дискусиите бяха фокусирани върху положителните и отрицателните аспекти на присъединяването към ЕС и мисленето на гражданите, които все още чакат присъединяването към ЕС. Заедно с гост-лекторите, има и различен опит от процеса на присъединяване към ЕС и реализирани проекти с други източници на финансиране.

Петото събитие се проведе в Словения на 7 и 8 декември 2018 година. Четвъртият и последният дебат обедини всички заключения от дискусиите, проведени на предишни събития. Дефинираха се причините за възникването на евроскептицизма и начинът, по който тя засяга обществото. Дадени бяха идеи за подобряване на настоящата ситуация и бе създадена специална кампания за популяризиране на еврооптимизма. Освен гост-лектори са представени и примери за добри практики.

Шестото последно събитие се проведе в Хърватска на 8 и 9 март 2019 година. Тъй като това бе последното събитие, всички резултати, събрани чрез проекта SMUG EU, бяха представени обстойно. Беше проведена конференция за гости, в която бяха представени положителни примери за изпълнение на проекта. На събитието присъстваха и ученици от Нови Мароф, които се запознаха с проекта.

Историята на евроскептицизма се основава на основната идея, че това е сложна политическа концепция, която не е достатъчно близка до гражданите. От друга страна, правителството не участва достатъчно в демократичните процеси. За да се намали тази празнина, двете страни трябва да положат повече усилия и сътрудничество.

Всички дейности и подробни резултати по проекта SMUG можете да намерите в брошурата на проекта.

 

Брошура към проекта 

 

Информация към проекта 

 

 * Публикувано на 28.05.2019 г.