Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Реализирани проекти

НОВИ АЛТЕРНАТИВИ
Съгласно подписаното Партньорско споразумение № BG05-0203-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“ и кмета на Община Камено, на територията на община Камено се реализира Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
прочети