Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1: „Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Никола Камбов, в гр. Камено“;ОП 2: „Реконструкция и благоустрояване на УПИ Х, кв. 107 по плана на гр. Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 22.11.2017 128,5 KB
Документация и образци 22.11.2017 1,08 MB
Уточнение 28.11.2017 25 KB
Протокол 1 24.01.2018 79,5 KB
Съобщение за отваряне на цени 24.01.2018 26 KB
Протокол 2 31.01.2018 77 KB
Доклад на комисията 31.01.2018 105 KB
Решение за класиране 31.01.2018 136 KB

Краен срок за подаване на оферта: 03.01.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 03.01.2018 16:00