Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова дограма на сгради на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 26.11.2018 105,5 KB
Документация и обраци 26.11.2018 436 KB
Обява 26.11.2018 141,5 KB
Протокол на комисия 12.12.2018 81 KB

Краен срок за подаване на оферта: 04.12.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 04.12.2018 16:00