Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:„Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 05.03.2019 158,5 KB
Документация 05.03.2019 507 KB
Технически спецификации 05.03.2019 353,5 KB
Проекто-договор 05.03.2019 220,5 KB
Количествена сметка 05.03.2019 167 KB
Приложения 05.03.2019 379,5 KB
Технически изисквания 05.03.2019 251,87 KB
Протокол 1 16.04.2019 72 KB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 16.05.2019 24,5 KB
Протокол 2 29.05.2019 258,5 KB
Протокол 3 29.05.2019 78 KB
Решение за класиране 29.05.2019 313 KB
Доклад на комсиия 29.05.2019 251 KB

Краен срок за подаване на оферта: 10.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 10.04.2019 17:00