Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 год. на територията на Община Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 11.08.2020 113,5 KB
Указания 11.08.2020 216,5 KB
Технически спецификации 11.08.2020 67 KB
Проекто-договор 11.08.2020 30,65 KB
Образци 11.08.2020 73,27 KB
Маршрутни разписания 11.08.2020 30,98 KB
Протокол 3 01.10.2020 76 KB
Доклад на комисията 01.10.2020 215,5 KB
Решение за класиране 01.10.2020 243 KB

Краен срок за подаване на оферта: 25.08.2020 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 25.08.2020 16:00