Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Юли 2013

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА “Извършване на специализиран превоз през учебната 20013/2014 година по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Камено по обособени позиции, както следва: обособена позиция 1-специализиран превоз на деца 5 и 6 год., ученици до 16 годишна възраст и педагогически персонал на ОУ "Иван Вазов" с. Русокастро, ЦДГ с. Русокастро през учебната 2013/2014 год. по разписание и обособена позиция 2 - специализиран превоз на ученици до 16 год. възраст на СОУ "Христо Ботев" гр. Камено, НУ " 29.07.201319.08.2013

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013