Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Август 2013

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018651 „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено” 12.08.201319.08.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018618 "Доставка на техническо оборудване по утвърдена техническа спецификация по проект „Отново на училище” – реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в община Камено” 12.08.201319.08.2013

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013