Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Декември 2013

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА “Доставка чрез финансов лизинг на нова вакуумна мотометачка за нуждите на община Камено” 18.12.201316.01.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024093 "Разработване на План за развитие на община Камено 2014-2020 г. и оптимизиране на социалната политика на община Камено” 02.12.201326.12.2013

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013