Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Май 2014

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Стара планина” в участъка от ул. „Хр. Смирненски” до ул. „Ал. Стамболийски”, гр. Камено, Област Бургас 31.05.201425.06.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9029949 “Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на спортни площадки в с.Трояново, с.Русокастро и с.Кръстина, Община Камено” 31.05.201413.06.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID9029762 “Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на град Камено, община Камено” 28.05.201409.06.2014
Покана за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” 28.05.201415.06.2014
ПОКАНА за предоставяне на услугата Здравна консултация за деца 09.05.201423.05.2014

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013