Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Юни 2014

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9031161 Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за нуждите на община Камено 25.06.201409.07.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID9030876 “Доставка и монтаж на мебели и завеси за обзавеждане за нуждите на ЦДГ „Слънце” гр. Камено, по следните обособени позиции: обособена позиция №1-завеси и обособена позиция №2 – мебели по приложена спецификация” 20.06.201402.07.2014

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013