Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Юли 2014

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Определяне на изпълнител за изработване на технически и работен инвестиционен проект 14.07.201430.07.2014
Уведомление за отваряне на ценови оферти 09.07.201410.07.2014

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013