Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Април 2015

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Ремонт на общинска пътна мрежа по обособени позиции: обособена позиция 1: Ремонт на ІV-на пътна мрежа на път -79061-с.Черни връх, с.Полски извор и път ІV-53904-с.Константиново, с.Тръстиково, с.Ливада, с.Русокастро и обособена позиция 2: Частично асфалтиране на улична пътна мрежа в населените места на община Камено” 09.04.201523.04.2015

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013