Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Юни 2015

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Открита процедура с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ, ДСП и ДВУИ Община Камено по обособени позиции 22.06.201520.07.2015

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013