Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Ноември 2015

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини, Домашен социален патронаж и ДВХУИ с. Русокастро на територията на Община Камено по обособени позиции„ 25.11.201522.12.2015

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013