Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Декември 2015

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление за нуждите на община Камено 08.12.201521.12.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:Доставка на работно облекло за нуждите на работници работещи в структурните звена на Община Камено 01.12.201510.12.2015

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013