Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Февруари 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СМР НА „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА“ В ОБЩИНА КАМЕНО ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ: ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАМЕНО - BG05M9OP001-2.002-0110-C001“ 25.02.201610.03.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА:Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран автомобил за хора с увреждания за нуждите на проект Достойни граждани на Община Камено-BG05M9OP001-2.002-0110-C001 17.02.201629.02.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013