Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Юни 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Договаряне без предварително обявленение:\"Актуализация на проект за обект: \"Актуализация на проект за обект: „Рехабилитация на път BGS1053 (стар номер IV-79061) „Път II-79 – Черни връх – Полски извор” 23.06.201604.07.2016
Договаряне без предварително обявленение:„Рехабилитация на път BGS1051-/III-539/, Русокастро-Ливада—Тръстиково-Константиново” 23.06.201604.07.2016
Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“- „Реконструкция на общински път BGS 1051 / III-539/, Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново / II– 79 / и рехабилитация на общински път BGS 1053/ ІІ-79, Констатиново-Бургас 16.06.201626.07.2016
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:осъществяване на ремонт на ОБРЕДЕН ДОМ в гробищния парк на гр.Камено 08.06.201624.06.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013