Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Август 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2016/2017 год. и на педагогическия персонал на Целодневните детски градини на територията на Община Камено, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - ”Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2016/2017 год.” и Обособена позиция № 2 - ”Специализиран превоз на педагогическия персонал на Целодневните детски градини” 29.08.201607.09.2016
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: “Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено” . 05.08.201623.08.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013