Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Септември 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Покана за пазарна конслултации съгласно закона за обществени поръчки за Рехабилитация на общински път BGS 1051 / III-539/, Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново / II– 79 / и Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи с.Трояново и с.Тръстиково, Община Камено с подобекти „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Тръстиково\\\\ 21.09.201630.09.2016

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013