Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Декември 2016

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ/ПРЕКРАТЕНА/:„Доставка на два броя фабрично нови автомобили за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез еднократно, цялостно заплащане на цената и Обособена позиция № 2 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез разсрочено заплащане на цената” 12.12.201618.01.2017

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013