Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Януари 2017

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява:„Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Камено през 2017 год.“ 19.01.201727.01.2017

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013