Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки - Архив за Февруари 2017

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за получаване на оферти
Публично сътезание с предмет:„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за сграда с адрес: гр. Камено, ул. „Оборище“, 28.02.201722.03.2017
Открита процедура:„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено” 13.02.201724.03.2017
„Доставка на два броя фабрично нови автомобил за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез еднократно, цялостно заплащане на цената и Обособена позиция № 2 – Доставка на автомобил за нуждите на Община Камено, чрез разсрочено заплащане на цената” 09.02.201713.03.2017
Пряко договаряне:„Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх и Обособена позиция № 3 – Доставка на природен газ - метан за битовите нужди на ДВХУИ – с. Русокас 08.02.201701.03.2017

Архив Активни

2017
2016
2015
2014
2013