Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА КАМЕНО
Финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ РД 09-62/15.06.2011г. и допълнително споразумение №РД 09-171/04.12.2013 г. Проекта за социално включване (ПСВ), финансиран със заемни средства от Световна банка
прочети
АКТИВНИ
Дата на сключване на договора:30.03.2016 г. Дата на приключване на договора:30.09.2017 г. Обща стойност на проекта:391 125.81 лева Финансиране от ЕС:359 405.51 лева Национално финансиране:31 720.30 лева
прочети