Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНА КАМЕНО
Финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-66/18.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
прочети