Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3846

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Във връзка с ремонт на участъци от магистралния нефтопродуктопровод Бургас – ПСБ Илиянци с цел предотвратяване на разливи и замърсяване на почвата и околната среда в резултат на корозия, се налага да се извърши ремонт, свързан с възстановяването на оптималните му експлоатационни свойства.

Ремонта ще се извърши по метода на „преизолация“.

Този ремонт ще се осъществи западно от гр. Камено в землището на с. Вратица. При ремонтните дейности се използва техника за разкопаване и ремонт на тръбопровода. Участъка за ремонт е с дължина 2600 м.л.

В тази връзка уведомяваме всички собствениците/арендатори на имотите през които премината тръбопровода в землището на с. Вратица за предстоящите СМР.

 

Схема на участъка за ремонт