Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3894

Община Камено уведомява всички заинтересовани собственици и арендатори на земеделски земи, на територията на гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, във връзка с получено писмо с вх. № 69-00-715/13.09.2021г. от фирма „М Транс 06“ ООД, че на 14.09.2021 г. фирмата ще предприеме  действия за демонтиране на магистрален продуктопровод в землището на община Камено.