Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Покана за встъпителна пресконференция по проект BGENVIRONMENT-3.002-0008 Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика

#slideshow-3948