Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4490

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

 

 

До                                                                                                                                       08-00-145/16.11.2023 г.

Султанка Стоянова Михова

гр. Бургас, ж.к. “Славейков“ №1 Б, вх.1, ет.3 – постоянен адрес

гр. Камено, ул. „Ропотамо“ №9 – настоящ адрес

/като наследник на Кръстьо Славов Михов - собственик на ПИ с идентификатор 35883.4.129  по КККР на гр. Камено/

 

Антоанета Кръстева Карагьозова

гр. Бургас, ж.к. “Изгрев“ №3, вх.4, ет.13, ап.124

/като наследник на Кръстьо Славов Михов - собственик на ПИ с идентификатор 35883.4.129  по КККР на гр. Камено/

 

Станимир Кръстев Михов

гр. Бургас, ж.к. “Славейков“ №107, вх.3, ет.3, ап.12

/като наследник на Кръстьо Славов Михов - собственик на ПИ с идентификатор 35883.4.129  по КККР на гр. Камено/

 

Слави Милев Загорчев

гр. Бургас, ул. “Княз Борис І“ №47, ет.2

/като собственик на ПИ с идентификатор 35883.4.2  по КККР на гр. Камено/

 

„Сортови семена“ ЕООД

Радостина Атанасова Димова - управител

гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. ОДРИН № 62

/като собственик на ПИ с идентификатор 35883.1.256  по КККР на гр. Камено/

 

Данаил Димитров Иванов

гр. Камено, ул. “Георги Димитров“ №14

/като собственик на ПИ с идентификатор 35883.4.7 по КККР на гр. Камено/

 

Афродита Йорданова Дичева

гр. София, ж.к. “Зона Б - 18“ №1, вх.А, ет.12, ап.60

/като наследник на Светомир Господинов Дичев - собственик на ПИ с идентификатор 35883.3.2 по КККР на гр. Камено/

 

Боряна Светомирова Дичева

гр. София, ж.к. “Зона Б - 18“ №1, вх.А, ет.12, ап.60

/като наследник на Светомир Господинов Дичев - собственик на ПИ с идентификатор 35883.3.2 по КККР на гр. Камено/

 

Калин Светомиров Дичев

гр. София, ж.к. “Зона Б - 18“ №1, вх.А, ет.12, ап.60

/като наследник на Светомир Господинов Дичев - собственик на ПИ с идентификатор 35883.3.2 по КККР на гр. Камено/

 

ТД „Севан“ ООД

Артур Акопович Акопян и Армен Акоп Акопян - управители

гр. Бургас, ул. “Захари Стоянов“ №89

/като собственик на ПИ с идентификатор 35883.2.24 и 35883.2.333 по КККР на гр. Камено/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „С.И.Г“ ООД

Венелин Стоянов Георгиев и Лъчезар и Валентинов Златев- управители

гр. Сливен, ул. “Добри Чинтулов“ №16

/като собственик на ПИ с идентификатори 35883.3.332 и 35883.2.4 по КККР на гр. Камено/

 

Община Камено

ул. „Освобождение“ №101

гр. Камено

/като собственик на ПИ с идентификатори 35883.4.132, 35883.4.133, 35883.4.136, 35883.1.126, 35883.1.184, 35883.4.131  по КККР на гр. Камено/

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-09-940/16.11.2023 г. на Кмета на Община Камено е одобрен проект за Специализиран Подробен устройствен план за изпълнение на рекултивация на определеното за закриване депо на неопасни отпадъци „Камено“ разположено на територията на ПИ с идентификатор 35883.4.132, с площ 24 961 кв.м и ПИ с идентификатор 35883.4.133, с площ 24 300 кв.м по КККР на гр. Камено, община Камено, състоящ се в урегулиране на имотите и обособяване на един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот: УПИ І в нов кв.200, с площ 49 261 кв.м, с предназначение „за рекултивация на депо за битови отпадъци“, представляващ ПИ с проектен идентификатор 35883.4.140 по КККР на гр. Камено.

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от  8.30 до 17.15 ч.

На основание чл.60, ал.1 от АПК и във връзка със защита на инвестиционни интереси на собственика на имота, е допуснато предварително изпълнение на заповедта.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Кмета на Община Камено.

 

 

 

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“