Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Дирекция „Административно, информационно обслужване, човешки ресурси“ - отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“