Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Население

   KНННННННННН

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2022 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ

Области   Общо В градовете В селата
Общини   всичко    мъже     жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени
Камено 9354 4641 4713 3626 1749 1877 5728 2892 2836

 


Населението на община Камено наброява към 03.02.2014 г. година – 12904 души, от които 6507 души са мъже 6397 души са жени.

В град Камено живеят 5353 души. От селата в общината най-голямо е населението на село Трояново – 1308 души, а най-малко на село Вратица – 160 души. В останалите села на общината живеят: в село Свобода –578 души, в село Кръстина – 827 души, в село Винарско – 924 души, в село Полски извор –484 души, в село Черни връх – 817 души, в село Константиново – 303 души, в село Тръстиково – 426 души, в село Ливада – 349 души, в село Русокастро –1195 души и в село Желязово – 180 души.

Възрастовата структура на населението от общината има следния вид:

• деца под 7 години са 896 души (6.9%)
• на възраст от 18 до 60 години 7416 души (57.5%)
• над 60 години 3128 души (24.2%)