Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Местни данъци и такси

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 09.07.2024 г./вторник/ до 23.07.2024 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 01.07.2024 г./понеделник/ до 15.07.2024 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 26.06.2024 г./сряда/ до 10.07.2024 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 14.06.2024 г./петък/ до 28.06.2024 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 07.02.2024 г./сряда/ до 21.02.2024 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 27.11.2023 г./понеделник/ до 11.12.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 10.11.2023 г./петък/ до 24.11.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 25.10.2023 г./сряда/ до 08.11.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 23.10.2023 г./понеделник/ до 06.11.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 13.10.2023 г./петък/ до 27.10.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 27.09.2023 г./сряда/ до 11.10.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.09.2023 г./вторник/ до 03.10.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 11.09.2023г. /понеделник/ до 25.09.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 24.08.2023г. /четвъртък/ до 07.09.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 04.08.2023г. /петък/ до 18.08.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 25.07.2023 г./вторник/ до 08.08.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.07.2023 г./вторник/ до 01.08.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 11.07.2023 г./вторник/ до 25.07.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 27.06.2023 г./вторник/ до 11.07.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 04.05.2023г. /четвъртък/ до 18.05.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.04.2023г. /сряда/ до 03.05.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.02.2023г. /петък/ до 17.02.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 16.01.2023г. /понеделник/ до 30.01.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.11.2022 г./четвъртък/ до 17.11.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 13.10.2022 г./четвъртък/ до 27.10.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 27.09.2022 г./вторник/ до 11.10.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 08.09.2022 г./четвъртък/


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 24.08.2022 г./сряда/


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 26.07.2022 г./вторник/ до 09.08.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 28.06.2022 г./вторник/ до 12.07.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 09.06.2022 г./четвъртък/ до 23.06.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 11.05.2022 г./сряда/ до 25.05.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 12.04.2022г./вторник/ до 26.04.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 10.03.2022 г./четвъртък/ до 24.03.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 25.02.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 12.01.2022 г./сряда/ до 26.01.2022 г


Акт за установяване на административно нарушение /обявено на 15.12.2021 г./


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 9.12.2021 г./четвъртък/ до 23.12.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 24.11.2021 г до 8.12.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.11.2021 г./петък/ до 03.12.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 09.11.2021 г./вторник/до 23.11.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 26.10.2021 г./вторник/до 09.11.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 01.09.2021 г./сряда/до 15.09.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.08.2021 г./сряда/ до 01.09.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 08.06.2021 г./вторник/ до 22.06.2021 г.


За въпроси и справки относно съобщения за Местни данъци и такси- тел.05515/30-32


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.04.2021 г./понеделник/до 03.05.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 16.02.2021 г/вторник/ до 02.03.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.01.2021 г./понеделник/ до 01.02.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 20.10.2020 г./вторник/ до 03.11.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.08.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 15.06.2020 г. до 29.06.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.02.2020 г. до 04.03.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.12.2019 г./понеделник/ до 16.12.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.10.2019 г./сряда/ до 16.10.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 17.09.2019/вторник/ до 01.10.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.09.2019/вторник/ до 17.09.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.08.2019/петък/до 16.08.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 28.06.2019/петък/до 12.07.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК  Обявено на 23.05.2019 г.//четвъртък/ до 06.06.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 24.04.2019 г./сряда/до 08.05.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 16.04.2019 г./сряда/до 30.04.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 20.03.2019 г./сряда/до 03.04.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 05.02.2019 г./вторник/до 19.02.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 21.01.2019 г./понеделник/ до 4.02.2019 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 21.11.2018 г./сряда/валидно до 05.12.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 17.10.2018 г./вторник/валидно до 31.10.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 11.09.2018 г./вторник/валидно до 25.09.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 19.07.2018 г./четвъртък/валидно до 03.08.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.07.2018г./вторник/ валидно до 17.07.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.06.2018 г./понеделник/ валидно до 31.06.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 18.05.2018 г./петък/ валидно до 01.06.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 02.05.2018 г./сряда/ валидно до 15.05.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 20.02.2018 г./вторник/ валидно до 06.03.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 03.01.2018 г./сряда/ валидно до 17.01.2018 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 05.12.2017 г./вторник/ валидно до 19.12.2017 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК Обявено на 20.11.2017 г./понеделник/ валидно до 04.12.2017 г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 25.10.2017 г./сряда/ валидно до 09.11.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 04.10.2017 г./сряда/ валидно до 18.10.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.09.2017 г./вторник/ валидно до 03.10.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 04.09.2017 г./понеделник/ валидно до 18.09.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 01.08.2017 г./вторник/ валидно до 14.08.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 14.07.2017 г./петък/ валидно до 28.07.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.06.2017 г./понеделник/ валидно до 03.07.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 29.05.2017 г./четвъртък/ валидно до 12.06.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 27.04.2017 г./четвъртък/ валидно до 18.05.2017г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 23.02.2016 г./четвъртък/ валидно до 15.03.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 01.02.2016 г./сряда/ валидно до 20.02.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 01.12.2016 г./четвътък/ валидно до 20.12.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 29.08.2016 г./понеделник/ валидно до 12.09.2016г.,17.15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 12.08.2016 г./четвъртък/ валидно до 25.08.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 21.07.2016 г./четвъртък/ валидно до 04.08.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.02.2016 г./четвъртък/ валидно до 4.03.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 11.02.2016 г./четвъртък/ валидно до 1.03.2016г.,17.00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 от ДОПК Обявено на 07. 12. 2015 г. /понеделник/ валидно до 22. 12. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 от ДОПК Обявено на 12. 11. 2015 г. /четвъртък/ валидно до 25. 11. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 30.06.2015 г., /вторник/ Валидно до 13. 07. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 03.06.2015 г., /сряда/ Валидно до 16. 06. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 19.05.2015 г., /вторник/ Валидно до 01. 06. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 28.04.2015 г., /вторник/ Валидно до 11. 05. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 27.03.2015 г., /пeтък/ Валидно до 09. 04. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 26.01.2015 г., /понеделник/ Валидно до 09. 02. 2015 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 18.11.2014 г., /вторник/ Валидно до 02. 12. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 15.10.2014 г., /сряда/ Валидно до 28. 10. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 29.08.2014 г., /петък/ Валидно до 11. 09. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 28.07.2014 г., /понеделник/ Валидно до 11. 08. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 11.06.2014 г., /сряда/ Валидно до 25. 06. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК Обявено на 22.04.2014 г., /четвъртък/ Валидно до 05. 05. 2014 г., 17,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 от ДОПК  Обявено на  20.03.2014 г., /четвъртък/    Валидно до  02.04.2014 г., 17,00 ч.