Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Програма за управление на община Камено