Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Културен календар

 

 

 

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2024 г.


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2023 г.


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2022 г.


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2021 г.


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАМЕНО,ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2020 г.


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАМЕНО ,ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2019  г.


КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  НА  ОБЩИНА  КАМЕНО,  ОБЛАСТ  БУРГАС  ЗА  2018  г.


КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  НА  ОБЩИНА  КАМЕНО,  ОБЛАСТ  БУРГАС  ЗА  2017  г.


КАЛЕНДАР НА ОСНОВНИТЕ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2016 г. 


КАЛЕНДАР НА ОСНОВНИТЕ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2014 г.