Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014

                                                                                  ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 05 ОКТОМВРИ 2014  Г.

  

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Решения

  ПОКАНА за провеждане на консултации за състава на СИК в община Камено за произвеждане на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

 

Избирателен списък

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие, за справки в избирателните списъци за Избори за народни представители за Народно събрание е активен.

Чрез сайта http://www.grao.bg/elections/ може да  се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за народни представители за Народно събрание,  да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път, като тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.

 


Важни дати за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година

Приемане на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Образец: Приложение № 14-НС

Място за подаване: Център за услуги и информация на гражданите; кметства и кметски наместничества

Срок: 26.08. 2014 г. - 20. 09. 2014 г.

 


Приемане на Заявление за отстраняване на неясноти и грешки в избирателния списък

Образец: Приложение № 10 -НС

Място за подаване: Център за услуги и информация на гражданите; кметства и кметски наместничества

Срок: 26.08. 2014 г. - 27. 09. 2014 г.

 


 

Приемане на Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна

Образец: Приложение № 17-НС

Място за подаване: Център за услуги и информация на гражданите; кметства и кметски наместничества

Срок: до 14. 09. 2014 г.

 


 


 

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Заповед РД - 09 - 447 / 11. 08. 2014 г. на Кмета на община Камено за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за провеждане на Избори за НП  на 05 октомври  2014 г.


Заповед РД - 09 - 445 / 11. 08. 2014 г. на Кмета на община Камено за образуване и утвръждаване на избирателните секции на територията на община Камено във връзка с провеждане на Избори за НП на 05 октомври 2014 г.


Заповед РД - 09 - 492 / 01. 09. 2014 г. на Кмета на община Камено за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Заповед РД - 09 - 561/26.09.2014 г. на Кмета на община Камено за определяне на избирателни секции с улеснен достъп за гласуване