Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Здравеопазване и социална политика

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

Адрес: гр. Камено, ул. „Неделчо Камбов”  № 3

Телефон: 05515 2050

e-mail: sup_kameno@abv.bg

 

Кои сме ние

Домашен социален патронаж в община Камено  е е разкрит през 1988 г. През 1993 г. е разкрит и филиал в с. Русокастро. Предоставената социална услуга е  доставяне на топла и разнообразна храна в дома.

Потребители

Лица навършили 60-годишна възраст;

Лица с определена 70% намалена работоспособност.

Капацитет

Домашен социален патронаж в община Камено разполага с общ капацитет от 170 потребители, разпределени както следва:

База гр. Камено с капацитет 100 потребители;

Филиал с. Русокастро с капацитет 70 потребители;

Дейносттта в Домашния социален патронаж се извършва от 15 души квалифициран персонал.

 


ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Адрес: град Камено, ул. "Неделчо Камбов" 3

Телефон за контакти: 05515 2050

 

Детска млечна кухня приготвя и предоставя топла, здравословна и разнообразна храна за децата от една година и половина до тригодишна възраст. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.

Всяка порция включва супа – 100 гр., основно ястие – 130 гр., десерт – 150 гр.

 


ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

 

ДВУИ Русокастро

обл. Бургас , гр. Камено с. Русокастро 8105

Телефон: 059182251

Факс: 059182251

www.rusokastro.org

 

ДВУИ Русокастро се намира на 3 км от центъра на село Русокастро, което се намира в Община Камено. Района е преобладаващо земеделски с добри природни дадености.

Година на разкриване     : 1974 година
Вид финансиране            : Държавно делегирана дейност
За кого е предназначена : Възрастни с умствена изостаналост над 18 години

 

Приблизителната площ на ДВУИ Русокастро е 10 декара, като на цялата площ са разположени сгради павилион тип общо седем на брой. Общата застроена площ е 2696 кв.м., обща застроена жилищна площ е 1710 кв.м

Домът разполага с 30 спални помещения, със самостоятелни санитарни възли. Потребителите ползват трапезарии,  дневни, помещения за отдих, бръснарско ателие, помещение за  посрещане на посетители. ДВУИ разполага със самостоятелен кухненски блок, перално стопанство с помещение за индивидуално обслужване и локално парно отопление. За сигурността на потребителите на социални услуги е има изградено видео наблюдение. ДВУИ Русокастро разполага с голяма дворна площ, на която са разположени паркова част и игрища.

Основна цел на екипа на ДВУИ Русокастро е благосъстоянието на потребителите на социалната услуга, като стриктно се спазват нормите, правилата и международните стандарти свързани с предлаганата услуга.

Услугите и дейностите, които се извършват в институцията  са: консултиране, дневна грижа, постоянна грижа, рехабилитация, терапия, информиране и обучение, групова работа, работа на терен. Всички  дейности се извършват от  специалистите  по индивидуалните планове изработени за всеки един потребител.


 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ