Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ - ДУБЛИКАТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ - ДУБЛИКАТ  --> Формуляр

Правно основание: 56 от Закона за туризма

Необходими документи:

·         Заявление по образец, в което са посочени необходимите документи;

·         Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 14 дни

Такса: 100,00 лв.;

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място