Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

 

Заповед РД-09-508/14.10.2015 г. относно определяне на длъжностно лице за приемане и съхранение на печата с уникален знак за запечатване на помещението в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум насрочени на 25 октомври 2015 г.


Заповед РД-09-507/14.10.2015 г. относно опазване на обществения ред на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.


Заповед РД-09-503/13.10.2015 г. гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.


Заповед РД-09-502/13.10.2015 г. относно определяне на помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум насрочени на 25 октомври 2015 г.


Заповед РД-09-501/13.10.2015 г. относно назначаване на Комисия за приемането на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум насрочени на 25 октомври 2015 г.


 

Заповед РД-09-431/02. 09. 2015 г. относно  образуването, утвърждаване на номерата, адресите и обхвата на избирателните секции за произвеждане на избори за общински съветници  и за кметове и национален референдум с въпрос: “Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при  произвеждане на изборите и референдумите ?”  на 25.10.2015 г.

 


Заповед РД-09-432/02. 09. 2015 г. относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум с въпрос: “Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите ?” на 25.10.2015 г.


 Заповед РД-09-455/12.09.2015 г. относно изменение на Заповед РД-09-432/02.09.2015 г.


Заповед РД-09-475/23.09.2015 г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали в изборите за общински съветници и кметове и национален раферендум насрочени на 25 октомври 2015 г. на територията на община Камено