Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Декларации по ЗПУКИ

№ по ред Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ Декларация по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
1

Жельо Василев Вардунски

Кмет на община Камено Декларация Декларация
2 Ангел Райков Радев Кмет на кметство с. Ливада Декларация Декларация
3 Андон Димитров Николов Кмет на кметство с. Ливада Декларация Декларация
4 Вълчо Ангелов Стайков Кмет на кметство с. Константиново Декларация Декларация
5 Георги Петков Георгиев Кмет на кметство с. Свобода Декларация Декларация
6 Георги Петров Ганчев Кмет на кметство с. Русокастро Декларация Декларация
7 Добринка Димова Тодорова Кмет на кметство с. Кръстина Декларация Декларация
8 Иванка Димитрова Драгова Кмет на кметство с. Тръстиково Декларация Декларация
9 Иван Стефанов Георгиев Кмет на кметство с. Полски извор Декларация Декларация
10 Илиана Петрова Христова Кмет на кметство с. Вратица Декларация Декларация
11 Меджит Ниязи Мехмед Кмет на кметство с. Желязово Декларация Декларация
12 Стайко Манев Манев Кмет на кметство с. Винарско Декларация Декларация
13 Тодор Богоридев Щерев Кмет на кметство с. Черни връх Декларация Декларация

 

Декларации по ЗПУКИ