Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповеди на други институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед РД-09-245/18.06.2024г. на Областна дирекция"Земеделие"-гр.Бургас


Заповед Рд-04-456/31.10.2023г. относно откриване на процедура за провеждане на ощ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 във връзка с ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ


Заповед РД-04-409/21.10.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас /с. Русокастро/


Заповед РД-04-201/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Черни връх/


Заповед РД-04-200/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Тръстиково/


Заповед РД-04-199/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Трояново/


Заповед РД-04-198/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Русокастро/


Заповед РД-04-197/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Полски извор/


Заповед РД-04-196/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Ливада/


Заповед РД-04-195/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Кръстина/


Заповед РД-04-194/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с. Константиново/


Заповед РД-04-193/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/гр. Камено/


Заповед РД-04-192/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Желязово/


Заповед РД-04-191/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Вратица/


Заповед РД-04-190/30.09.2022 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Винарско/


Заповед на Министъра на земеделието/21.07.2021 


Заповеди от 01.10.2021 г. на Областна дирекция"Земеделие"-гр.Бургас


Заповед №ВЗ-283/22.03.2021 г. на областна дирекция на по безпопасност на храните-Бургас


Заповед РД-04-193/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Вратица/


Заповед РД-04-192/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Винарско/


 

Заповед РД-04-196/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Тръстиково/


 

Заповед РД-04-188/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Русокастро/


 

Заповед РД-04-189/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Полски извор/


Заповед РД-04-191/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Ливада/


Заповед РД-04-194/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Константиново/


Заповед РД-04-187/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Кръстина/


Заповед РД-04-186/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/гр.Камено/


Заповед РД-04-195/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Желязово/


Заповед РД-04-190/30.09.2020 г./Областна Дирекция"Зеледелие"-Бургас/с.Черни връх/


Заповед РД-11-471/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас / с.Черни връх/


Заповед РД-11-461/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Винарско/


Заповед РД-11-470/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Тръстиково/


Заповед РД-11-469/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Русокастро/


Заповед РД-11-468/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Полски извор/


Заповед РД-11-467/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Ливада/


Заповед РД-11-466/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Кръстина/


Заповед РД-11-465/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Константиново/


Заповед РД-11-464/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /гр.Камено/


Заповед РД-11-463/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас /с.Желязово/


Заповед РД-11-461/18.11.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас / с.Винарско/

 

 

 


Заповед РД-11-73/30.04.2019 г./Областна дирекция"Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-279/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-278/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-276/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-274/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-280/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-281/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-282/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-284/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-275/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


Заповед РД-09-282/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас


 

Заповед РД-09-283/25.09.2018 г. /Областна дирекция “Земеделие”-  Бургас


Заповед РД 11-250 гр.Бургас /03.10.2016 г.


Искане на основание чл.37 в,ал.16 от ЗСПЗЗ


 

Заповед РД-09-278/25.09.2018 г./Областна дирекция "Земеделие"-Бургас