Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

КАРИЕРИ

 

Обявление за конкурс за длъжността „Образователен медиатор в център за общностно развитие“ при Община Камено

Документи за конкурс за позицията „Образователен медиатор в център за общностно развитие“ при Община Камено

 

публикувано на 30.08.2022 г.


Обявление за конкурс за  длъжността „Социален работник в център за общностно развитие“ при Община Камено

Заявление за участие в конкурс

Декларация/Приложение 1/

Декларация/Приложение 2/

 

публикувано на 02.08.2022 г.


Обявление за конкурс за длъжносттта ,,Ръководител на Център за общностно развитие" при Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация/приложение 1/

Декларация на основание чл.107а, ал.1 от КТ 

 

публикувано на 22.06.2022 г.


Обявление за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, европроекти, строителство, туризъм и култура“  при Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 

 публикувано на 17.02.2022 г.

 

Протокол №1 от заседание на конкурсната комисия

 


Обявление за конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Устройство на територията, европроекти, строителство, туризъм и култура“  при Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 

 публикувано на 25.11.2021 г.


Обявление за конкурс за за длъжността: Ръководител звено „Вътрешен одит“ 1 щатна бройка в общинска в администрация – Камено и за длъжността „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в Общинска администрация в община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 публикувано на 30.09.2021 г.


Обявление за конкуср за длъжност "Директор" на детска градина-4 работни места

Правила конкурс Директор на ДГ

 Заявление 

публикувано на 09.02.2021 г.


Община Камено обявява  конкурс за длъжността главен архитект  ½ щатна бройка на Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

публикувано на 08.01.2020 г.

Протокол № 2 от заседание на конкурсната комисия


Община Камено обявява конкурс за за длъжността: Ръководител звено „Вътрешен одит“ 1 щатна бройка в общинска в администрация – Камено и за длъжността „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в Общинска администрация в община Камено.

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

публикувано на 30.12.2020 г.
 


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”/публикувана на 16.12.2020/

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ


Обявление за конкуср за длъжността: „Директор“ на   детска градина – 4 работни места

 


Обявлление за  конкурс за избор на здравен медиатор /5.12.2016 


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”/публикувана на 15.12.2016/

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ/ публикуван  на  20.01.2017 г./


Обявление за конкурс за длъжност  Директор на дирекция "Устройство на територията,евро проекти и строителство"

/публикуван на 14.03.2017 г./

Списък на допуснати кандидати/публикуван на 30.03.2017 г./

 

ФОРМУЛЯР за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността -  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  „УТЕС”   /публикуван на 10.04.2017 г./


 

 

 Обявление за свободно работно място за длъжността “Хидроспециалист”/публикувана на 29.03.2017 г./


Обявление за конкурс на  длъжност:Директор на дирекция „Административно - правно информационно обслужване и човешки ресурси” при Общинска администрация - Община Камено /публикуван на 28.07.2017 г./

Заявление за участие в конкурс и Декларация по чл.17,ал.1

 

Списък на допуснатите кандидати/публикуван на 11.08.2017 г./

 

ФОРМУЛЯР за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността- Директор на дирекция „Административно - правно информационно обслужване и човешки ресурси” при Общинска администрация - Община Камено /публикуван на 16.08.2017 г./

 


Обявление за набиране на документи за заемане, по реда на чл.81а от ЗДСл, на 1 (една) щатна бройка за длъжността “Главен експерт” в дирекция АПИОЧР към община Камено/публикувано на 24.08.2017 г./

 

ПРОТОКОЛ на комисия/публикуван на 05.09.2017 г./


Обявление за конкурс за приемане на военна служба в 68-а бригада "Специални сили" -гр.Пловдив/публикуван на 28.11.2017 г./


Обявление за работа за селскостопански работници за Испания и Португалия  /публикувано на 12.12.2017 г./


Обявление за конкурс за  длъжността: Главен специалист в дирекция „УТЕС”/публикувано на 3.01.2018 г./

 

Протокол на  конкурсна комисия, пристъпи към разглеждане на постъпилите документи на кандидатите за заемане на длъжността “Главен специалист“ в административно звено „УТЕС“ /публикуван на 07.02.2018 г./

 


Протокол от проведено интервю, тест и получени окончателни резултати от конкурса за длъжността „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ”- дирекция „УТЕС” в специализирана администрация при община Камено  от конкурсната комисия/публикувано на 19.02.2018 г./


Обявление за конкурс за длъжността:ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ½ щатна бройка на Община Камено/публикувано на 27.11.2018 г.

Заявление за участие в конкурс и Декларация по чл.17,ал.1


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”/публикувано на 19.12.2018 г.

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ


Заповед за обявление на конкурс за Ръководител звено „Вътрешен  одит“ 0,5 щатна бройка в общинска в администрация – Камено и „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в Общинска администрация в община Камено /публикувано на 1.08.2019 г./

Заявление за участие в конкурс и Декларация по чл.17,ал.1

 

Списък на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността„Вътрешен одитор“  в общинска администрация Камено


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено” /публикувано на 20.12.2019 г./

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

публикувано на 02.08.2022 г.