Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

КАРИЕРИ

 

 

 

 

 

 

Обявление за конкурс за длъжността "Ръководител звено „Вътрешен одит“ 1 щатна бройка и „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в общинска в администрация – Камено.

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 публикувано на 27.11.2023 г. / Крайна дата: 07.12.2023г

Протокол за допуснати кандидати

Протокол №2


Обявление  за длъжността „Главен счетоводител”   в  Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 публикувано на 31.05.2023 г.

 

Протокол № 1 от заседание на конкурсната комисия

 


Обявление за длъжността: Началник дейност „Социални услуги и подпомагане” община Камено

Декларация/приложение 1

Декларация на основание чл.107а, ал.1 от КТ 

публикувано на 23.02.2023 г.


Съобщение - Удължава срока за подбор за избор на здравен медиатор

Заявление

публикувано на 23.01.2023 г.


Обявява подбор за избор на здравен медиатор

Заявление

публикувано на 23.12.2022 г.


Обявление за конкурс за длъжността "Ръководител звено „Вътрешен одит“ 1 щатна бройка и „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в общинска в администрация – Камено.

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 публикувано на 19.12.2022 г.


Обявление за конкурс за длъжността „Образователен медиатор в център за общностно развитие“ при Община Камено

Документи за конкурс за позицията „Образователен медиатор в център за общностно развитие“ при Община Камено

публикувано на 10.11.2022 г.

 

Протокол № 1 от заседание на конкурсната комисия

 


Заповед № РД-09-1116/20.10.2022 г. за отмяна на конкурс за заемане на длъжността „Образователен медиатор в Център за общностно развитие" при Община Камено.

публикувано на 20.10.2022 г.


Обявление за конкурс за длъжността „Образователен медиатор в център за общностно развитие“ при Община Камено

Документи за конкурс за позицията „Образователен медиатор в център за общностно развитие“ при Община Камено

 

публикувано на 30.08.2022 г.


Обявление за конкурс за  длъжността „Социален работник в център за общностно развитие“ при Община Камено

Заявление за участие в конкурс

Декларация/Приложение 1/

Декларация/Приложение 2/

 

публикувано на 02.08.2022 г.


Обявление за конкурс за длъжносттта ,,Ръководител на Център за общностно развитие" при Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация/приложение 1/

Декларация на основание чл.107а, ал.1 от КТ 

 

публикувано на 22.06.2022 г.


Обявление за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, европроекти, строителство, туризъм и култура“  при Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 

 публикувано на 17.02.2022 г.

 

Протокол №1 от заседание на конкурсната комисия

 


Обявление за конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Устройство на територията, европроекти, строителство, туризъм и култура“  при Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 

 публикувано на 25.11.2021 г.


Обявление за конкурс за за длъжността: Ръководител звено „Вътрешен одит“ 1 щатна бройка в общинска в администрация – Камено и за длъжността „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в Общинска администрация в община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

 публикувано на 30.09.2021 г.


Обявление за конкуср за длъжност "Директор" на детска градина-4 работни места

Правила конкурс Директор на ДГ

 Заявление 

публикувано на 09.02.2021 г.


Община Камено обявява  конкурс за длъжността главен архитект  ½ щатна бройка на Община Камено

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

публикувано на 08.01.2020 г.

Протокол № 2 от заседание на конкурсната комисия


Община Камено обявява конкурс за за длъжността: Ръководител звено „Вътрешен одит“ 1 щатна бройка в общинска в администрация – Камено и за длъжността „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в Общинска администрация в община Камено.

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл.17,ал.1

публикувано на 30.12.2020 г.
 


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”/публикувана на 16.12.2020/

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ


Обявление за конкуср за длъжността: „Директор“ на   детска градина – 4 работни места

 


Обявлление за  конкурс за избор на здравен медиатор /5.12.2016 


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”/публикувана на 15.12.2016/

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ/ публикуван  на  20.01.2017 г./


Обявление за конкурс за длъжност  Директор на дирекция "Устройство на територията,евро проекти и строителство"

/публикуван на 14.03.2017 г./

Списък на допуснати кандидати/публикуван на 30.03.2017 г./

 

ФОРМУЛЯР за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността -  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  „УТЕС”   /публикуван на 10.04.2017 г./


 

 

 Обявление за свободно работно място за длъжността “Хидроспециалист”/публикувана на 29.03.2017 г./


Обявление за конкурс на  длъжност:Директор на дирекция „Административно - правно информационно обслужване и човешки ресурси” при Общинска администрация - Община Камено /публикуван на 28.07.2017 г./

Заявление за участие в конкурс и Декларация по чл.17,ал.1

 

Списък на допуснатите кандидати/публикуван на 11.08.2017 г./

 

ФОРМУЛЯР за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността- Директор на дирекция „Административно - правно информационно обслужване и човешки ресурси” при Общинска администрация - Община Камено /публикуван на 16.08.2017 г./

 


Обявление за набиране на документи за заемане, по реда на чл.81а от ЗДСл, на 1 (една) щатна бройка за длъжността “Главен експерт” в дирекция АПИОЧР към община Камено/публикувано на 24.08.2017 г./

 

ПРОТОКОЛ на комисия/публикуван на 05.09.2017 г./


Обявление за конкурс за приемане на военна служба в 68-а бригада "Специални сили" -гр.Пловдив/публикуван на 28.11.2017 г./


Обявление за работа за селскостопански работници за Испания и Португалия  /публикувано на 12.12.2017 г./


Обявление за конкурс за  длъжността: Главен специалист в дирекция „УТЕС”/публикувано на 3.01.2018 г./

 

Протокол на  конкурсна комисия, пристъпи към разглеждане на постъпилите документи на кандидатите за заемане на длъжността “Главен специалист“ в административно звено „УТЕС“ /публикуван на 07.02.2018 г./

 


Протокол от проведено интервю, тест и получени окончателни резултати от конкурса за длъжността „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ”- дирекция „УТЕС” в специализирана администрация при община Камено  от конкурсната комисия/публикувано на 19.02.2018 г./


Обявление за конкурс за длъжността:ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ½ щатна бройка на Община Камено/публикувано на 27.11.2018 г.

Заявление за участие в конкурс и Декларация по чл.17,ал.1


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”/публикувано на 19.12.2018 г.

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ


Заповед за обявление на конкурс за Ръководител звено „Вътрешен  одит“ 0,5 щатна бройка в общинска в администрация – Камено и „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в Общинска администрация в община Камено /публикувано на 1.08.2019 г./

Заявление за участие в конкурс и Декларация по чл.17,ал.1

 

Списък на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността„Вътрешен одитор“  в общинска администрация Камено


Община Камено обявява процедура за подбор за персонал по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено” /публикувано на 20.12.2019 г./

Приложение 1-З А Я В Л Е Н И Е  за кандидатстване по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

Приложение 2 -АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение 3 -ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 4- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 5 -ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

публикувано на 02.08.2022 г.