Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Национална програма за Енергийна Ефективност

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

 

 

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Отчетна година 2023

 


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Отчетна година 2022


 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Отчетна година 2019


Годишен отчет за изпълнение на програмите на енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефиктивност съгласни чл.63 от ЗЕЕ 

Отчетна година 2020


Годишен отчет за изпълнение на програмите на енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефиктивност съгласни чл.63 от ЗЕЕ 

Отчетна година 2021