Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО /извънредно/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 04.05.2017г