Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Полезно при бедствия и аварии

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ ЗА ОБЕКТ: ОСНОВНА ПЛОЩАДКА НА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“АД