Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Процедура по приемане на предложения по схема „Училищен плод” и  „Училищно мляко“, и избор на доставчик за учебните 2019/2020г.; 2020/2021 и 2021/2022г. за детските градини на територията на Община Камено

Заповед и обява ДГ Детелина с. Русокастро

Заповед и обява ДГ с. Кръстина

Заповед и обява ДГ с. Свобода

Заповед и обява ДГ с. Трояново

Заповед и обява ДГ с. Черни връх

Заповед и обява ДГ Слънце гр. Камено

краен срок за подаване на предложения: 25.06.2019 год.

 


Заповед определяне на заявител ДГ Детелина с. Русокастро

Заповед определяне на заявител ДГ с. Кръстина

Заповед определяне на заявител ДГ с. Свобода

Заповед определяне на заявител ДГ с. Трояново

Заповед определяне на заявител ДГ с. Черни връх

Заповед определяне на заявител ДГ Слънце гр. Камено