Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Решения 2020 година

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №14/18.12.2020 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №13/26.11.2020 г


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №12/29.10.2020 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №11/24.09.2020 г.

Приложение към т.29


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №10/30.07.2020 г.

Приложение към т.6


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №9/25.06.2020 г.

Приложение № 1 към т.7


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №8/28.05.2020 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №7/16.04.2020 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №6/05.03.2020г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/27.02.2020 г.

Приложение към т.11


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №4/20.01.2020 г.

Приложение към т.17

Приложение към т.36

Приложение към т.43