Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Информация във връзка с коронавирус Covid-19

 

 

Заповед РД-09-606/15.08.2022 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-850/20.07.2022 г. на кмета на община Камено 


Заповед РД-09-542/30.03.2022 г. на кмета на община Камено относно отмяна на  Заповед № РД-09-1054 от 24.10.2021 г.


Заповед РД-01-33/17.02.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция-Бургас


Заповед РД-01-30/10.02.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция-Бургас


Заповед РД-01-24/27.01.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция-Бургас относно въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Област Бургас


Заповед РД-09-055/25.01.2022 г. на кмета на община Камено относно преустановяване присъственото обучение на деца в двете сгради на детска градина „Слънце“, гр. Камено, в сградите на ул. „Царевец“ № 8 и ул. „Елин Пелин“ № 2, считано от 26.01.2022 г. до 02.02.2022 г. 


Заповед РД-01-21/20.01.2022 г. на Регионална здравна инспекция-Бургас


Заповед РД-09-1079/02.11.2021 г.


Заповед РД-09-1060/22.10.2021 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-1054/20.10.2021 г. на кмета на община Камено 


Заповед РД-09-942/07.09.2021 г.


Заповед РД-09-939/02.09.2021 г. относно отмяна на тържествата насрочени на 05.09.2021 г. и на 06.09.2021 г. на територията на община Камено


Заповед РД-09-937/1.09.2021 г. на кмета на община Камено относно въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Камено, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.


Заповед РД-09-861/06.08.2021 г. на кмета на община Камено относно въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Камено, считано от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.


Заповед РД-01-647/29.07.2021 на министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-646/29.07.2021 на министъра на здравеопазването


Заповед РД-09-754/23.06.2021 г. 


Заповед РД-09-592/28.05.2021 г.


Заповед РД-09-538/05.05.2021 г. на кмета на община Камено относно временни противоепидемични мерки на територията на Община Камено, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.


Заповед РД-09-497/26.04.2021 г.


Заповед РД-09-453/12.04.2021 г.


Заповед РД-09-452/12.04.2021 г.


Заповед РД-09-383/31.03.2021 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-328/25.03.2021 г. на кмета на община Камено относно противодействие на разпространението на  Covid -19 в изборния ден 


Заповед РД-09-299/25.03.2020 г. на кмета на община Камено относно въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на община Камено, считано от 18:00 ч. на 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г.


Заповед РД-09-296/23.03.2021 г. на кмета на община Камено относно доставка на храна и лекарства за възрастни, самотни и болни хора, както и такива които са поставени под 14 дневна карантина и нямат възможност да излизат


Заповед РД-09-294/19.03.2021 г. на кмета на община Камено относно въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на община Камено, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.


Заповед РД-09-249/11.03.2021 г. на кмета на община Камено относно следните временни противоепидемични мерки на територията на община Камено, считано от 00:00 ч. на 12.03.2021 г. до 00:00 на 26.03.2021 г.


Заповед РД-09-234/02.03.2021 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-149/22.02.2020 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-126/16.02.2021 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-69/27.01.2021 г.на кмета на община Камено 


Заповед РД-09-68/27.01.2021 г.на кмета на община Камено 


Заповед РД-09-1170/30.12.2020 г. на кмета на община Камено относно отмяна на издадена Заповед № РД-09-1043 от 05.11.2020 г. с която се забранява ползването на вендинг автоматите за кафе на открито


Заповед РД-09-1156/21.12.2020 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-1106/27.11.2020 г . на кмета на община Камено относно  въвеждане следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Камено, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.


Заповед РД-09-1107/27.11.2020 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-01-677/25.11.2020 на Министъра на здравеопазването отнонос въвеждане на следните времени противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.


Заповед РД-01-648/11.11.2020 г. на Министърът на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед РД-09-1043/5.11.2020 г. на Кмета на община Камено относно забраняване на ползването на вендинг автомати за кафе на открито


Заповед РД-09-990/28.10.2020 г. на Кмета на община Камено относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Камено от 29.10.2020 г. до    12.11.2020 г.


Заповед РД-09-986/26.10.2020 г на Кмета на община Камено относно въвеждане на противоепидемични мерки 


Заповед РД-09-985/26.10.2020 г на Кмета на община Камено относно въвеждане на противоепидемични мерки 


Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г. 


Заповед РД-09-980/21.10.2020 г. на кмета на община Камено относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Камено 


Заповед № РД-01-609/ 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването , с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед РД-01-549/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепедемични мерки на територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Заповед РД-01-548/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на противоепедемични мерки на територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19


Заповед РД-09-781/02.09.2020г. на кмета на Община Камено относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Камено, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.


Заповед РД-09-780/02.09.2020г. на кмета на Община Камено относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Камено, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.


Заповед РД-01-488/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-01-487/31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-09-643/13.03.2020 г. на кмета на община Камено относно въвеждане на временни противоепидемични мечрки на територитя на Община Камено, считано от 13.07.2020 г. до 15.07.2020 г.


Заповед РД-09-619/9.07.2020 г. на кмета на община Камено относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Община Камено, считано от 10.07.2020 г. до 15.07.2020 г.


Заповед РД-09-593/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Заповед РД-09-594/08.07.2020 г. относно удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка


Заповед РД-09-583/01.07.2020 г. относно удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка


Заповед РД-09-582/01.07.2020 г. относно удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка


Заповед РД-09-544/23.06.2020 г. относно противоепедимични мерки на територията на община Камено


Заповед РД-09-543/23.06.2020 г. относно противоепидемични мерки на територията на община Камено


Заповед РД-09-316/26.05.2020 г. относно временни противоепедимични мерки на територията на Р.България, считано от 26.05.2020 г. до 14.06.2020 г.


Заповед РД-09-304/26.05.2020 г. относно възобновяване на присъстевени занятия в детските градини на територията на община Камено

Декларация за информирано съгласие на родител


Заповед РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-264/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


 Заповед РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


 Заповед РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Заповедта позволява провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки.

Допускат се и посещения на кина,  като допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет.

Със Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. можете да се запознаете от прикачения файл:Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. 


Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.

В актуализираната заповед на министъра се посочва, че разстоянието между масите в заведенията трябва да бъде минимум 1,5 метра. Обслужващият персонал трябва да бъде с поставена защитна маска за лице или със защитен шлем. Препоръчително е носенето на ръкавици.

С новата заповед е актуализирано и разстоянието между чадърите в самостоятелни плувни комплекси и басейни. Разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, трябва да бъде най-малко 5 метра.

С издадената днес заповед се допускат и посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.

С пълния текст на Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл:Заповед РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Със заповед на министъра на здравеопазването се отменят част от въведените противоепидемични мерки на територията на страната. Облекченията са свързани с възможност за упражняване на индивидуални спортове на открито, работа на плувни басейни и открити площи към заведенията за хранене, както и възстановяване работата на автошколите.

Пълният текст на заповедта можете да видите в прикачения файл: 


Заповед РД-01-249/03.05.2020 г.


След среща между министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб, в рамките на която бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места.

В заповедта се посочва „Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.

Със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл: Заповед РД-01-247/01.05.2020 г.


Заповед РД-09-219/30.04.2019 г. относно вендинг автомати 


 Министъра на здравеопазването издаде заповед, с която се  разрешават посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

 

- деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

 

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

 

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места, както и придвижването по обозначените маршрути. Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините. Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

 

Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл:Заповед РД-01-239/26.04.2020 г. 

 

Заповед РД-09-207/27.04.2020 г. на кмета на община Камено във връзка с Заповед РД-01-239/26.04.2020 г.

 

 

Заповед РД-09-208/27.04.2020 г. на кмета на община Камено във връзка с Заповед РД-01-239/26.04.2020 г.

 

публикувано на 27.04.2020 г.


Първа линия на защита от Коронавирус/видео/


Заповед РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Със Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., като в т.2 думите „26.04.2020 г. включително“ се заменят с „13.05.2020 г. включително“.  

 

До 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.).

 

Издаването на новата заповед е обусловено от усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и нарастващия брой на регистрираните случаи на коронавирусна инфекция.

Със заповедта можете да се запознаете в прикачения файл: Заповед РД-01-236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-01-224/16.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-09-186/15.04.2020 г. на кмета на община Камено


Община Камено благодари на всички, които са съпричастни към  общата борба с Covid 19. Благодарим искрено на фирмите и гражданите, които се отзоваха на нашия зов.
#ОстанетеСиВкъщи

Списък на дарители на Община Камено.

Дарители до момента са:

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

ЕТ “Желязко Драгов“ – с. Тръстиково

ЗКПУ Русокастро – с. Русокастро

ЗП Дарина Тошкова с. Георгиева - Айтос

ЗП Янчо Проданов – с. Полски извор

ЗП Динко Иванов – с. Тръстиково

ЗП Милчо Иванов – с. Черни връх

СУ Христо Ботев – гр. Камено

ОУ Христо Ботев – с. Трояново

НУ Братя Миладинови – с. Кръстина

ОУ Иван Вазов – с. Русокастро

Беладона 2004 ООД – гр. Камено

Стело ООД – гр. Бургас

ЗП Данаил Димитров Иванов - Камено

Общински съветници от Общински съвет Камено

Служители на Общинска администрация – Камено

Кампанията продължава!

 


Заповед РД-01-199/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-09-179/09.04.2020г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-178/09.04.2020г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-177/09.04.2020г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-184/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Заповед РД-09-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Заповед РД-09-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Препоръка за носене на лични предпазни средства на Министъра на здравеопазването


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

„М-БУС“ ООД уведомяват всички пътници, че считано от 01.04.2020г.(сряда), във връзка с указания на Националния оперативен щаб за коронавируса и предприетите мерки за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването, предвид драстично намаления пътникопоток в условията на извънредно положение, променят курсовете по направление Бургас – Камено, както следва:

Бургас - Камено – в делнични дни

от Бургас –     7:30, 9:30, 15:30,  19:30

от Камено –    6:30, 8:30, 12:30, 17:30

Бургас - Камено – в почивни дни

от Бургас –     7:30, 13:30,  19:30

от Камено –    6:30, 10:30,  17:30

 

За периода на извънредното положение се преустановяват вътрешните връзки на територията на Община Камено.


*публикувано на 31.03.2020 г.


Заповед РД-09-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването 


Заповед РД-09-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Заповед РД-09-158/28.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130/17.03.2020г. и Заповед № РД-01-140/19.03.2020г.


Информационна брошура за Covid-19


Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.


Заповед РД-03-369-1/26.03.2020 г.на Регионална здравна инспекция-Бургас


Уважаеми съграждани,

във връзка с указания на Националния оперативен щаб за коронавируса и предприетите мерки за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването курсовете на автобусите ще се изпълняват по следния график:

За периода 17.03.-22.03.2020 г. 

изпълнява М-БУС.

23.03.-29.03.2020 г. изпълнява Бургасбус.

 

1.   Бургас - Камено – в делнични дни

 

 

от Бургас –     7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

от Камено –    6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 17:30, 18:30

 

Бургас - Камено – в почивни дни

 

от Бургас –     7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 17:30, 19:30

от Камено –    6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30

 


В сила е новата декларация, която трябва да имат преминаващите през пропускателните пунктове на входовете и изходите на градовете. Бланката беше публикувана на сайта на МВР във вторник. Промяната е във връзка с трудовата дейност - като в новата декларация отпада заверката от работодател.

Гражданите, които пътуват по работа, ще трябва да имат в себе си и служебна бележка, издадена от работодател или друг служебен документ. Хората, пътуващи по други неотложни причини, освен декларацията, ще трябва да предоставят на органите на реда и лични документи. И още една новост - досега декларацията само се показваше на полицаите, но вече ще остава при тях.

Така на практика при всяко преминаване през КПП пътуващият ще трябва да представя нов попълнен документ.

 

Формуляра можете да откриете  тук: Декларация     публикувано на 25.03.2020 г.


Заповед РД-09-145/25.03.2020 г. относно извършване на периодични проверки, с цел предотвратяване на нерегламентирано струпване на големи групи от хора на публични места


АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19


Заповед РД-09-141/23.03.2020 г. на кмета на община Камено във връзка с противоепидeмични мерки до 29.03.2020 г.


МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
 


Декларация   (pdf - 62,00KB) 
декларация   (docx - 17,00KB) 

‼️‼️‼️ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ НА ЕДНО МЯСТО ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Телефон за консултации на граждани за коронавируса: 112.

Денонощна телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси към Министерство на здравеопазването: 02 807 87 57.

Телефони за доставка на храна и лекарства за възрастни, самотни и болни хора, които нямат възможност да излизат:

Мария Димова-0897 099 805 -касиер домакин Домашен социален патронаж

Росен Гърдев -0897 099 826-шофьор

От доставките до врата ще могат да се възползват и граждани, поставени под карантина.

Поръчки се приемат всеки ден от 10:00 до 16:00 ч.

Телефони за въпроси, свързани с оказване на помощ и подкрепа на възрастните хора - към Домашен социален патронаж - Камено: 0897 099 808

Денонощен телефон за контакти с общинския кризисен щаб за борба с коронавируса : 0897 099 840


 

Заповед РД-09-140/21.03.2020 г.  на кмета на община Камено относно мерки във връзка с Covid-19


Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на  противоепидемични мерки на територията на Република България

 


Заповед-РД-09-139/20.03.2020 г. относно разпоредбите и инструкциите на Министерството на здравеопазването във връзка с инфекциозното заболяване COVID-19, неспазване на карантина и др.


Заповед РД-01-140/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на на Заповед РД-01-130/17.03.2020 г.


Заповед РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 


Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение