Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Местен референдум 2013

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 07 АПРИЛ 2013 Г.

 

Информационен лист

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК(за публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на местен референдум на 07 април  2013 г. (по чл.8, ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54, ал.4 от ИК)
 Заповед на Кмета на община Камено за местата за обявяване на избирателните списъци и за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване по настоящ адрес в избирателния списък за местния референдум

Решение № 252/21.03.2013 г. на ОИК - Камено относно назначаване на секционна избирателна комосия в с. Черни връх, за провеждане на местен референдум на 7 април 2013 г.

Решение № 257/07.04.2013 г. на ОИК - Камено относно обявяване на резултатите от гласуването от проведения местен  референдум на 7 април 2013 г. с. Черни връх, община Камено