Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Избори за НС 2021

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в  община Камено за произвеждане на избори за народни  представители на   4 април 2021 г.

 


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС


Централна избирателна комисия


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето .

Заявлението се подава в срок от 24 март 2021 г. до 31 март 2021 г., 17.30 ч.при кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако вече е регистриран за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението се подава:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

    ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ СИК И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 03.04.2021 г.