Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Заповед РД-09-149/22.02.2021 г. относно организиране на провеждането на противоепидемичните мерки в секционните секции


Заповед РД-09-083а/08.02.2021 г. 


Заповед РД-09-074/01.02.2021 г .относно определяне на местата, на  които да се обявят избирателните списъци за провеждане на частичен избор за кмет на с.Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 г.


Заповед РД-09-037/20.01.2021 г. относно образуване на 2 (две) ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено