Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТРОЯНОВО На 28 февруари 2021 г.

Във връзка с произвеждането на частични избори за кмет на кметство Трояново, община Камено на 28 февруари 2021 година всеки гласоподавател след проверка в избирателния списък може да поиска: от датата на обявяване на избирателните списъци 07 февруари 2021 г.:

До 13.02.21 г.

Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация

До 13.02.21 г.

Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление по образец за вписване за гласуване по настоящ адрес.

До 20.02.21 г.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци избирателите могат да подават до кмета на общината или кметството